Akademia im. Jakuba z Paradyża

Gorzów Wlkp.,
ul. Chopina 52,
sala 301 (blok 6)

19 maja 2017

w godz. 10:00 - 15:00

ŚDSI 2017
w Polsce

www.sdsi.pti.org.pl

Historia Konferencji
w Lubuskiem

ŚDSI 2015

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w Polsce mają swój klimat, swoje środowisko i trwałą renomę swoistego festiwalu informatycznego. Publiczne debaty, specjalistyczne konferencje, imprezy popularyzacyjno-edukacyjne oraz spotkania nieformalne wzajemnie się tu przeplatają i uzupełniają, tworząc jedyną w swoim rodzaju całość. W zaplanowanych wydarzeniach uczestniczą zarówno osoby spoza branży, jak i informatycy – naukowcy, przedstawiciele biznesu, a także reprezentanci placówek edukacyjnych i administracji państwowej.
Ta doroczna, trwająca z różnym natężeniem od marca do czerwca i kulminacją w środku maja informatyczna fiesta, co roku przynosi solidną porcję informacji, refleksji i wartych wzięcia pod uwagę konkluzji. Uczestnicy imprez składających się na obchody ŚDSI zawsze otrzymują solidną porcję zarówno informacji o tym, co zostało zrobione i co należy zrobić, jak i rzeczowej oceny i krytyki działań i zjawisk towarzyszących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który – mimo wszelkich niedostatków i utrudnień – postępuje w szybkim tempie.
Zaproponowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union, ITU) hasło obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 2017 roku brzmi:

„Big Data for Big Impact”.

Źródło: www.sdsi.pti.org.pl

Patronat honorowy


Lubuski Urząd Wojewódzki

Akademia im. Jakuba z Paradyża
JM Rektor AJP
Prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Lubuskie.pl

UM Gorzowa Wlkp.
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Jacek Wójcicki

Program Konferencji

 • Otwarcie konferencji

 • Prof. Marek Banaszkiewicz,
  Satelity: źródło informacji o Ziemi

  Satelity krążące wokół Ziemi stanowią znakomite źródło informacji o naszej dziedzinie w trzech, przynajmniej, obszarach zastosowań: nawigacji satelitarnej, meteorologii, obserwacji powierzchni Ziemi. Niezależnie, satelitarne misje naukowe poszerzają zakres naszego poznania o dane o polu grawitacyjnym i magnetycznym Ziemi, zmianach klimatu, zmianach środowiska.
  W wykładzie przedstawione zostaną najważniejsze rodzaje misji satelitarnych i instrumentów wykorzystywanych współcześnie oraz wyniki tych obserwacji.
 • Dr Rafał Klaus,
  Nowoczesne technologie IT kreują Przemysł 4.0

  Jesteśmy na progu czwartej rewolucji przemysłowej, która dokonuje się poprzez dynamiczne przemiany w procesach produkcji i organizacji. Przemiany te są wynikiem wdrażania najnowszych technologii informatycznych. Przemysł 4.0 przeobrazi nasz świat w samo komunikujące się fabryki uzgadniające zamówienia, harmonogramowanie, logistykę. Przemysł 4.0 przeobrazi nasz świat w fabryki samodzielnie analizujące informacje o potrzebach i możliwościach danego rynku zbytu i dostosowujące do tego produkcję. Przemysł 4.0 to samodzielnie reprogramujące się maszyny, magazyny, środki transportu, utrzymania ruchu, zbierania danych serwisowych, … Co takiego dzieje się w IT, że Przemysł 4.0 staje się możliwy? Dzisiejsza informatyka oferuje nam rozwój algorytmów sztucznej inteligencji (AI), gromadzenie w chmurach obliczeniowych (Cloud Computing) i analizowanie dużej liczny danych (Big Data), komunikację M2M poprzez Internet Rzeczy (IoT), zaawansowaną robotyzację i nowoczesne systemy zarządzania z pełną integracją PLC, CNC, SCADA, MES, ERP. Istotny rozwój jest nie tylko w obszarach systemów IT, systemów komunikacji, ale też bezpieczeństwa IT – cyberbezpieczeństwa. W Ministerstwie Rozwoju rozpoczął pracę Zespół ds. Transformacji Przemysłowej, który ma ułatwić wdrożenie idei Przemysłu 4.0 w Polsce.
 • Michał Piaskowski,
  Papier, nożyce, kamień – kierunki rozwoju systemów IT w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

  W ostatnich latach media podają chwytliwe hasło - e-administracja. Z kolei słyszymy, że szereg prowadzonych projektów informatycznych jest przesuwanych, czasowo zamrażanych lub kończą się niepowodzeniem. Jak to wygląda z poziomu bardziej lokalnej administracji publicznej? Czy nowoczesna administracja w kontekście prowadzonych projektów IT może dorównywać standardom znanym z firm komercyjnych? Czy pieniądze są jedynym kryterium powodzenia tych projektów? Z jakimi problemami się zmaga i jak budować zespoły IT, żeby sprostać tym zadaniom?
  O tym,w jakim kontekście popularna tytułowa zabawa może mieć zastosowanie u terenowego przedstawiciela administracji centralnej usłyszycie Państwo w wykładzie.
 • Andrzej Kuźba,
  Informatyka wczoraj, dzisiaj i dokąd zmierza Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.?

  W czasie referatu dowiemy się, co i jak w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. z „informatycznego punktu widzenia”, a w tym: poczta, wprowadzenie systemu zgłoszeń, wirtualizacja systemów, zarządzanie stacjami roboczymi, skalowalna sieć, projekt informatyczny, oprogramowanie do zarządzania urzędem, integracja oprogramowania do zarządzania oświatą, monitoring miasta i serwerownia urzędu miasta.
 • Grzegorz Harkot,
  System Jastrząb do neutralizacji niepożądanych statków powietrznych (pokaz - open air)

  Sektor BSP (bezzałogowych statków powietrznych) jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na rynku. Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego Polska jest jednym z krajów, w którym rynek dronów rozwija się w najszybszym tempie. Z roku na rok rośnie liczba osób posiadających kwalifikacje operatora BSP. Drony już obecnie są wykorzystywane w celach nielegalnych. W dobie terroryzmu BSP stanowią coraz większe zagrożenie zarówno dla ludności cywilnej, jak i dla kluczowych obiektów strategicznych i wojskowych. W odpowiedzi na rosnący problem Hertz Systems stworzył system antydronowy Jastrząb wyposażony w niezawodny software, mogący wykryć niezliczoną ilość dronów symultanicznie.
 • Przerwa

 • Dr Bogdan Pilawski,
  Prąd czy elektrownia? - dylematy współczesnej informatyki

  Informatyka od swych początków obiecywała cuda, a ich odbiorcy mieli pozostawać w niemym zachwycie, nie ważąc się owej cudowności kwestionować. Z czasem jednak cuda albo powszedniały, albo okazywały się nie aż takie cudowne, aż w końcu odbiorca dojrzał do tego by powiedzieć „Sprawdzam!”, i zjawił się ten, który odważył się powiedzieć „IT doesn’t matter!”. Dzisiejsza informatyka, zachęcana nieograniczoną niemal dostępnością taniejącej mocy obliczeniowej i malejącymi kosztami zbierania i przechowywania równie bezgranicznych repozytoriów danych, zdaje się obiecywać kolejne cuda. Ta sama informatyka jednak kiepsko radzi sobie z gwałtownie rosnącymi zasobami danych i, bywa, że z dużym trudem, usiłuje nadążać za oczekiwaniami odbiorców, które sama wzbudza. Skutkuje to pospiesznym poszukiwaniem metod i metodyk pozwalających skrócić czas – jak to kiedyś określano – „od pomysłu do przemysłu”. W tych warunkach nie zawsze starcza energii na właściwe potraktowanie spraw zaliczanych do kategorii bezpieczeństwa informatycznego, urastającego dziś nawet do kwestii typu „być albo nie być” dla całej informatyki.
 • Jacek Hanke,
  Nowoczesne procesory w służbie inteligentnych miast

  Koncepcja inteligentnego miasta - Smart City - coraz częściej pobudza wyobraźnię naukowców, publicystów oraz przede wszystkim samych mieszkańców. Jeszcze na początku 2014 roku Internet rzeczy tworzony był przez prawie 2 miliardy urządzeń. Tymczasem ostrożne prognozy wskazują, że do 2018 roku takich urządzeń będzie już ponad 9 miliardów – co przewyższy liczbę smartfonów, tabletów, PC-tów i inteligentnych telewizorów razem wziętych. Czy grozi nam zatem dehumanizacja przestrzeni miejskiej? Nic bardziej mylnego, bowiem Smart City to “miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców". Prezentacja nt. Smart City będzie też okazją do przedstawienia procesorów projektowanych w Polsce, które cieszą się uznaniem na całym świecie. Wśród nich będą m.in. DQ80251 - najszybszy na świecie procesor przemysłowy z rodziny 8051, czy też D32PRO - pierwszy polski komercyjny procesor 32-bitowy.
 • Tomasz Andrzejczuk,
  Jak nie wypaść z obiegu? Czyli o chmurze słów kilka... Case study Akademii im. Jakuba z Paradyża

  Na co obecnie zwracają uwagę pracodawcy w branży IT? Jak przyspieszyć pracę swoich zespołów? Jakie technologie wybrać, aby nie zostać daleko za konkurencją? Na te i inne pytania odpowiedzi w referacie, na przykładzie współpracy Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Centrum Danych Asseco Data Systems i usługi UniCloud.
 • Robert Zentkowski,
  Bezpieczeństwo danych - zaawansowane rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych

  Informacje na temat zaawansowanych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, na przykładzie Xopero QNAP Appliance oraz Xopero Backup & Restore.
 • Maciej Czerniawski,
  Page&Shop – nowe narzędzia sprzedaży w Internecie

  System Page&Shop - platforma, dzięki której przygotowanie witryny internetowej czy sklepu on-line jest wyjątkowo proste i intuicyjne.
 • Dr Janusz Jabłoński,
  RublonONE wspiera cyberbezpieczeństwo

  Społeczeństwo informacyjne - e-usługi, czy też koncepcja Przemysł 4.0 - stawia nowe wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Obowiązujące uregulowania w ochronie „danych osobowych”, ale nie tylko, kładą duży nacisk na kontekst bezpieczeństwa dostępu do danych oraz informacji wrażliwych ze szczególnym uwzględnieniem poufności oraz identyfikacji i autoryzacji w dostępie do zasobów cyfrowych. Aktualnie wymagane jest korzystanie z systemów MFA (ang. Multi-factor authentication) z jednoczesnym zaleceniem wdrażania minimalnie rozwiązań 2FA (ang. Two-factor authentication) oraz uwzględnieniem korzystania z rozwiązań OTP (ang. One-Time Password), zalecanym również w rozporządzeniu 1502/2015 UE w kontekście „dynamicznego uwierzytelniania”. Wychodząc na przeciw wysokim wymaganiom UE w zakresie cyberbezpieczeństwa, Adips prezentuje założenia dla produktu RublonONE, który będzie dostępny w terminie wdrożenia nowych wymogów sformułowanych w RODO.
 • Zakończenie

Prelegenci

Prof. Marek Banaszkiewicz

Marek Banaszkiewicz

Ekspert ds. Badań Kosmicznych
Hertz Systems Ltd.

Dr Rafał Klaus

Rafał Klaus

Politechnika Poznańska
Koło Gorzowskie PTI

Michał Piaskowski

Michał Piaskowski

Kierownik Oddziału Informatyki
Lubuski Urząd Wojewódzki

Andrzej Kuźba

Andrzej Kuźba

Dyrektor Biura BSI
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Grzegorz Harkot

Grzegorz Harkot

Kierownik ds. rozwoju
Hertz Systems Ltd.

Dr Bogdan Pilawski

Bogdan Pilawski

Ekspert informatyki bankowej
Oddział Wlkp. PTI

Jacek Hanke

Jacek Hanke

Prezes
DCD - Digital Core Design

Tomasz Andrzejczuk

Tomasz Andrzejczuk

Starszy Analityk Biznesowy
Asseco Data Systems

Robert Zentkowski

Robert Zentkowski

Dyrektor Sprzedaży
Xopero

Maciej Czerniawski

Maciej Czerniawski

Dyrektor
Prosper

Dr Janusz Jabłoński

Janusz Jabłoński

Dyrektor ds. Badań, ADIPS
Koło Zielonogórskie PTI

Sponsorzy

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Organizatorzy

KZ PTI
Akademia im. Jakuba z Paradyża
KG PTI

Komitet organizacyjny

Janusz Jabłoński, Rafał Klaus, Łukasz Lemieszewski, Aleksandra Radomska-Zalas, Marek Węgrzyn (przewodniczący)

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Koło Zielonogórskie, Koło Gorzowskie
Akademia im. Jakuba z Paradyża, Wydział Techniczny, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Chopina 52 B7-224
e-mail: PTI@uz.zgora.pl, www: www.pti.zgora.pl