O naszym Kole


Koło Zielonogórskie Polskiego Towarzystwa Informatycznego (KZ PTI) zostało powołane dnia 13 kwietnia 2010 uchwałą numer 4/V/2010 Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTI .
Pierwsze Walne Zebranie Członków (WZC) Koła Zielonogórskiego PTI odbyło się dnia 29 kwietnia 2010. Zebranie odbyło się na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (WEIT) Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ).

Wybrano Honorowego Przewodniczącego Koła: Profesora Mariana Adamskiego.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością Koła Zielonogórskiego PTI do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej:
e-mail: PTI@uz.zgora.pl

Można nas też odwiedzić (jednak po wcześniejszym kontakcie e-mailowym):
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
65-516 Zielona Góra
ul. Prof. Zygmunta Szafrana 2, pok. 223


Wyświetl większą mapę